Column


Jong was ik, toen een zeer gerespecteerd commissaris van ons bedrijf mij een handvat gaf om succesvol te kunnen ondernemen. Willen, weten, kennen, kunnen en doen. Wat wil de klant? Weten wij voldoende van zijn uitdagingen en problematieken (bij hem in de keuken kijken)? Kent onze onderneming een aantal oplossingen voor zijn probleem? Zo ja, kunnen we die dan samen met de klant implementeren? En vervolgens doen we dit als we er ook nog een boterham kunnen verdienen.

Zo werkt het tegenwoordig nog steeds. In de hedendaagse harde zakelijkheid zijn bijzondere vaardigheden noodzakelijk om succesvol te kunnen ondernemen.
De Vereniging van Ver(s)kenners is een uniek podium om door middel van uitgekiende themabijeenkomsten kennis, ervaring en vaardigheden mee te geven aan onze leden. Natuurlijk zijn sommige leden ook concurrent van elkaar en willen zij niet alles prijsgeven. Maar iedere onderneming en ondernemer zijn en blijven altijd in een lerende omgeving opereren. Zaken veranderen en dat zal altijd zo blijven.

Kennis vergaren, ervaren en bewaren

Een kennisplatform vanwaar de manager verder kijkt dan de horizon is het credo van onze Ver(s)kenners vereniging. Naast de themabijeenkomsten is ook het informele samenzijn erg belangrijk. Acceptatie, begrip en respect voor elkaars uitdagingen en problemen is binnen de vereniging een groot goed.

Toen ik werd benaderd voor het voorzitterschap van de Ver(s)kenners heb ik daar niet over getwijfeld. Immers een pensionade, die heel lang actief is geweest in het zakenleven, is ook nog steeds lerende. Het spreekwoord “een vliegende kraai vangt altijd wat” blijft dan ook op mij van toepassing.

Ties Pronk
Voorzitter Vereniging van Ver(s)kenners

Er zijn op dit moment geen agendaitems

De Ver(s)kenners


De Vereniging van Ver(s)kenners is een vereniging voor de top van de vers foodsector. Onze leden zijn ambitieus, toekomst-, en vernieuwingsgericht en zijn niet bang risico te nemen als ze menen het gat in de markt gevonden te hebben. Ze hebben de drive en de potentie de markt te veranderen. De vereniging biedt haar leden dan ook een platform voor het vormen van een strategische visie op vers, het uitwisselen van (praktijk)kennis en het verbeteren van de samenwerking in de gehele versketen. Bovendien biedt de vereniging ruimte voor het leggen van nieuwe contacten of gewoon voor netwerken.
 
Samenwerken aan het verder professionaliseren van de branche staat voor de Ver(s)kenners centraal. Samen kijken wij vérder, met kennisreizen van Argentinië tot Denemarken, tochten door Amsterdam of Den Haag, debatten, workshops en natuurlijk prikkelende bijdrages van innoverende sprekers. Al meer dan 15 jaar zetten wij een informele omgeving neer waar mensen inspireren en geïnspireerd worden. En daar zijn we best een beetje trots op.

Onze leden zitten verweven in alle facetten van de versbranche. Bekijk hier het overzicht van onze leden.

ISMC

Marketing en communicatiebureau ISMC stond aan de voet van de oprichting. Gedurende het 15-jarige bestaan van de vereniging is zij nauw betrokken geweest. Niet alleen in coördinerende zin, maar ook als creatieve motor achter de activiteiten.