Agenda


Aankomende events

Er zijn op dit moment geen agendaitems

Voorgaande events

15 maart 2018
1521068400

Ver(s)kennersbijeenkomst 15 maart 2018

De wereldbevolking groeit onevenredig hard en het gemiddeld besteedbaar inkomen neemt vooral in de BRIC landen snel toe door de economische vooruitgang. Om tegemoet te komen aan de vraag naar gevarieerd en zorgvuldig, veilig geproduceerd voedsel voor gezondere en welvarender mensen, zal de wereldwijde voedselproductie in 2030 met minstens 50% moeten groeien. Maar tussen wens en werkelijkheid staan beschikbaarheid van landbouwgronden en vooral de kwaliteit van de bodem. Stevenen wij af op een hongersnood in 2030?

De Ver(s)kennersbijeenkomst van 15 maart staat geheel in het teken van de beschikbaarheid van grondstoffen. De vanzelfsprekendheid van voldoende voorraad is voorbij. Grote wereldwijde producenten hebben hun belangrijkste productstromen al voor de komende 30 jaar geyield. Hoe zorgen we voor een blijvend vruchtbare bodem? Een akkerland met een afdoende opbrengst per hectare is helemaal niet meer zo vanzelfsprekend als toentertijd in de Manshold visie van net na WOII. “Nooit meer honger” was het adagium. Het verbouwen van producten als aardappelen, wortels en suikerbieten levert op korte termijn meer koolhydraatrijke voedingswaarde op, maar deze putten ook de bodem uit. Het gebruik van zware machines, overbemesting, het gebruik van bestrijdingsmiddelen, het oogsten in natte seizoenen, maar ook monocultuur brengt schade aan de bodemstructuur. Onze gastspreker deelt met ons zijn visie over de toekomst van landbouw en ons voedsel.

Koolhydraatrijke producten zijn een belangrijke energiebron voor ons lijf, maar de echte wondermiddelen van het menselijk lichaam zijn eiwitten. Om de groeiende wereldbevolking in de toekomst van voldoende eiwitten te kunnen voorzien, zullen we naast dierlijke eiwitbronnen, veel meer van andere eiwitbronnen gebruik moeten maken. Erwin Houtzager, CIO/CEO van Phycom, Nederlands grootste ‘pharma-safe’ producent van microalgen ziet een forse transitie van eiwitten als een belangrijke stap voor het wereldvoedselprobleem. Een probleem waarbij Nederland als grootste foodexporteur van Europa nog wel eens flinke klappen zou kunnen gaan krijgen, als we ons hoofd in de schrale bodem blijven steken. Of we krijgen op termijn de rekening gepresenteerd van te veel oerwoudkap voor soja-eiwit. Erwin wil niets liever dan de industrie prikkelen met innovatieve ontwikkelingen.

Aanmeldformulier voor events

Aanmelden voor event
Ik meld me aan voor
Ik maak gebruik van het diner