Agenda


Aankomende events

Er zijn op dit moment geen agendaitems

Voorgaande events

16 juni 2016
1466028000

Ver(s)kennersbijeenkomst 16 juni 2016

We staan voor een grote uitdaging om voedselverspilling terug te dringen. Al het voedsel dat is geteeld, vervoerd, bewerkt en verpakt kost energie, grondstoffen, water en belast daardoor het milieu. Daarnaast kost het geld. Jaarlijks gooien alle huishoudens in Nederland in totaal 800 miljoen kilo voedsel weg. In geld uitgedrukt hebben we het over een bedrag van zo’n € 2,5 miljard aan voedsel weggegooid voedsel.

De consument is relatief de grootste verspiller in de totale keten. Ongeveer veertien procent van de boodschappen in Nederland belandt ongebruikt in de vuilnisbak. Ook leveranciers van groenten, fruit en vlees, voedselproducenten en supermarkten zijn megaverspillers. Nederlandse supermarkten verspillen jaarlijks ongeveer 24 miljoen kilo brood, 16 miljoen kilo vlees en 145 miljoen kilo ander voedsel, zoals zuivel, groenten en fruit. Dat schat het Instituut voor Voedselinnovatie van de Universiteit van Wageningen in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. Het grootste deel van dit voedsel wordt vergist tot biobrandstof, maar had ook nog prima kunnen worden opgegeten. Albert Heijn, die van alle supermarkten in Amsterdam veruit de meeste vestigingen heeft, verspilt naar eigen zeggen zo'n 106 kilo per vestiging per dag. Doorgerekend is dat in Amsterdam meer dan 55.000 kilo per week!

De Verspillingsfabriek
In De Verspillingsfabriek worden van waardeloze reststromen of reststromen met een minimale waarde smaakvolle producten gemaakt. Als basis worden geredde producten gebruikt. Bijvoorbeeld groente en fruit die door hun vorm niet voor verkoop geschikt zijn, producten die in de Retail tegen de THT-datum aanzitten en niet meer verkocht kunnen worden of producten die als overschot zijn bestempeld en daardoor vernietigd zouden worden. Directeur Corien Poederbach vertelt ons meer over hun antwoord op voedselverspilling inclusief een rondleiding! Verspilling is niet alleen zonde en slecht voor het milieu, maar kost supermarkten ook veel geld. Door strakkere inkoop, kortingsstickers op producten die binnenkort over de datum gaan, of samenwerking met de voedselbank wordt geprobeerd minder weg te gooien. Maar het blijft moeilijk geen brood over te houden als de consument dat op elk moment van de dag vers in de schappen verwacht.

In beeld brengen
Toine Timmermans van de Universiteit van Wageningen vindt de initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan veelbelovend: 'Er worden belangrijke logistieke modellen bedacht waarmee in de nabije toekomst verspilling echt kan worden teruggedrongen.' In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken heeft Wageningen UR Food & Biobased Research de belemmeringen en kansen van het verwaarden van voedselreststromen uit supermarkten in kaart gebracht. Uit de literatuur blijkt dat er nog veel onbekend is over de omvang van voedselreststromen, de preventie ervan en de verwaarding van deze reststromen in supermarkten. Daarom is een case study uitgevoerd om op basis van interviews met supermarktondernemers en reststroomverwerkers een actueel beeld te verkrijgen van: (1) de huidige omvang van voedselverlies in supermarkten, (2) de mogelijkheden tot het hoogwaardig verwerken van deze reststromen, (3) de belemmeringen die hoogwaardig verwerking in de weg staan en (4) mogelijke manieren om deze belemmeringen weg te nemen.

Toine Timmermans was al eerder te gast bij de Ver(s)kenners. Deze keer vat hij voor ons het onderzoek samen en gaat op basis van de uitslagen van de case study verder in op de belemmeringen en mogelijke oplossingsrichtingen.

Fusie
Tijdens de bijeenkomst wordt er een stemmingsronde gehouden voor de voorgenomen fusie tussen de Young Ver(s)kenners en de Ver(s)kenners. De Young Ver(s)kenners zijn deze dag op dezelfde locatie aanwezig. Na afloop van het programma sluiten wij gezamenlijk af met een borrel en een (Verspillings)diner.

Tot ziens op 16 juni!

Programma
14.30 uur    Ontvangst
15.00 uur    Algemene vergadering, uitleg fusie en stemming
15.15 uur    Presentatie De Verspillingsfabriek, Corien Poederbach
16.00 uur    Rondleiding
16.30 uur    Break, koffie/thee met worstenbroodje
16.45 uur    Presentatie WUR Foodwaste, Toine Timmermans
17.15 uur    Keek op 2025, terugkoppeling scenarioplanning
17.45 uur    Uitslag stemming fusie
18.00 uur    Borrel en aansluitend het diner
20.30 uur    Einde

Waar
Verspillingsfabriek van Hutten
Locatie Three sixty
Huygensweg 10, 5466 AN Veghel

Aanmeldformulier voor events

Aanmelden voor event
Ik meld me aan voor
Ik maak gebruik van het diner