Lidmaatschap


Goed om te weten

Lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap volgt een lid gedurende zijn of haar carrière. Per jaar mag een lid zich éénmaal door een collega laten vervangen.

Balloteren

Aanvragen voor toetreding tot de vereniging worden tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. Elk aspirant lid wordt geballoteerd conform:

• beoordeling bedrijf in relatie tot vers
• beoordeling functie en organisatorische verantwoordelijkheid
• beoordeling vakgebied in relatie tot huidige samenstelling ledenbestand

Contributie

De basiscontributie voor 2019 is vastgesteld op € 1050,- per persoon. Nieuwe leden die gedurende het jaar nieuw binnen komen krijgen een half jaar factuur van € 525,- per persoon.

Aanvraag lidmaatschap

Heb je interesse in een lidmaatschap, of wil je meer weten over de vereniging van ver(s)kenners? Vul dan onderstaand contactformulier in. Alle verzoeken worden door het secretariaat behandeld. Gedurende het behandelen van je aanvraag houdt het secretariaat je op de hoogte van status en ontwikkelingen. Indien je behoefte hebt aan een persoonlijk en informatief gesprek staat de voorzitter Ties Pronk paraat.

Contactformulier

P1
Aanhef*